Schalienhuis tijdens corona

Gewijzigde openingsuren Woensdag tem zaterdag vanaf 15:00u Zondag vanaf 11:30u Voor groepen vanaf 20 volwassenen is de zaak 7 op 7 open. Gelieve ons hiervoor per mail te contacteren: info@schalienhuis.be

Update nationale veiligheidsraad (13/08/2020)

“De horeca mag wel opnieuw open blijven tot 1 uur, net als in de rest van het land. De ‘tafels van vier’ worden opnieuw afgeschaft. Mensen mogen met hun eigen huishouden én hun bubbel van vijf op restaurant of café, met een maximum van tien.”

Algemene richtlijnen Covid-19

 • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 meter.
 • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
 • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.
 • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Gasten dragen een mondmasker in horecazaken, behalve wanneer ze aan tafel zitten.
 • Naar buiten gaan om te roken is niet toegestaan bij eet- en drankgelegenheden.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
 • Oudere werknemers en werknemers met chronische, medische problemen met een hoger COVID-19-risico krijgen, waar mogelijk, opdrachten met zo beperkt mogelijk contact met gasten.
 • Hanteer een strikte aflijning van tafels of van taken (ofwel schoonmaken en afruimen, ofwel bedienen, ofwel keukenwerk).
 • Het personeel moet voorzien zijn van alle noodzakelijke beschermingsmaterialen, zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals bvb. de verplichte mondmaskers of hygiënische handschoenen.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor het personeel in de zaal. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken. Bij medische redenen mag het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm.
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.
 • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).
 • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette ende handhygiëneprocedures in acht te nemen. De vermoedelijke besmette persoon moet ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
 • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale, medische diensten.
 • Wat moet gebeuren als een personeelslid ziek wordt? Volg hiervoor de richtlijnen van de FOD WASO. (www.werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-alswerkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen)
 •  
  • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
  • Duid een COVID-19-coördinator aan, indien er geen interne preventieadviseur is. Zorg ervoor dat deze persoon een degelijke opleiding heeft gekregen.
  • Neem tijdig contact op met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om het te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.

  • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie (vloermarkeringen en dergelijke) zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen. Schakel de arbeidsgeneesheer in indien nodig.
   • Vóór hun aankomst in een accommodatie moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen. De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.
   • Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
   • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
  • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering:
   • U vindt een model van affiche en een communicatiekit op de website van de FOD Economie (bit.ly/GidsHoreca)
   • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 meter.
   • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
   • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van 
de horecaonderneming.
   • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten.
   • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
   • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.
   • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
   • Naar buiten gaan om te roken is niet toegestaan bij eet- en drankgelegenheden.
   • De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
   • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
  • Leg vooraf aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek de werknemers direct aan bij niet-naleving.
  • Oudere werknemers en werknemers met chronische, medische problemen met een hoger COVID-19-risico krijgen, waar mogelijk, opdrachten met zo beperkt mogelijk contact met gasten.
  • Het personeel hanteert een strikte aflijning van tafels of van taken (ofwel schoonmaken en afruimen, ofwel bedienen, ofwel keukenwerk).
  • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
   Voorzie de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de gasten. Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep) en te drogen (papieren doekjes of papier op rol, geen handdoeken of elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten. Voorzie geschikte handgels op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is. Plaats ook handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
  • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
  • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals bvb. mondmaskers of hygiënische handschoenen.
  • Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt (keukengerei, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…)
  • Voorzie in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken. Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.
  • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk.
  • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor de horecaondernemer. Bij medische redenen mag het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm.
  • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.
  • Zwembaden, fitness en dergelijke kunnen terug openen. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams mogen privé verhuurd worden door wellnesscentra, maar alleen op reservatie en voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Ze moeten na elk gebruik grondig gereinigd worden zoals voorzien in het geldende protocol. Daarbuiten is elk gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.
  • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van 
de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
  • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zo veel mogelijk open staan.
  • Bij dienstverlening aan huis mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van de dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
  • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor takeaway en maaltijdlevering.
  • Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
  • Om de social distancing te vergemakkelijken kan het een optie zijn om het terras uit te breiden, natuurlijk mits de nodige vergunningen.
  • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
  • Leg in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette personen.
  • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).
  • De horecaondernemer informeert bij aankomst over de regels in verband met de gezondheid van de gasten, mag gasten met gezondheidsklachten die mogelijk op COVID-19 wijzen niet laten inchecken en moet hen de toegang tot de onderneming weigeren.
  • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette en de handhygiëneprocedures in acht te nemen. De vermoedelijke besmette persoon moet ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
  • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale, medische diensten.
  • Indien een vermoedelijk of bevestigd geval van COVID-19 in een binnenruimte heeft verbleven, moet deze ruimte eerst goed worden geventileerd gedurende ten minste 1 uur en vervolgens zorgvuldig met een neutraal detergens worden gereinigd, waarna de oppervlakken worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel dat werkzaam is tegen virussen. Als alternatief kunnen 0,05-0,1 % natriumhypochloriet of producten op basis van ethanol (ten minste 70 %) worden gebruikt voor ontsmetting na de reiniging met een neutraal detergens. Alle mogelijk besmette textielproducten (bv. handdoeken, beddengoed, gordijnen, tafelkleden enz.) moeten op 90 °C worden gewassen met een gewoon wasmiddel. Indien de kenmerken van de stof niet toelaten dat deze zo heet wordt gewassen, moeten bleekmiddel of andere middelen voor de ontsmetting van textiel aan de wascyclus worden toegevoegd.
  • Wat moet gebeuren als een personeelslid ziek wordt? Volg hiervoor de richtlijnen van de FOD WASO. (https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf)
  • Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.
  • Neem ook de richtlijnen voor personeel, gasten en leveranciers door. Hierin staan ook afspraken met de ondernemer.
Winkelwagen
There are no products in the cart!
Verder bestellen
0
×
×

Winkelmand